Reiki

Reikihoito2Reiki on universaalia elämänenergiaa, joka avaa lempeästi kehossa olevia energiatukoksia ja puhdistaa ja tasapainottaa chakrat eli energiakeskukset. Reiki on vakiintunut vaihtoehtoinen kosketushoitomuoto, jossa parantavaa energiaa välittyy hoitajan käsien kautta hoidettavan korkeimmaksi parhaaksi.

Reikihoito tapahtuu hoitopöydällä pukeissa. Hoitajan kädet ovat paikallaan kevyessä kontaktissa eri kohdilla hoidettavan kehoa. Osittain hoito voi tapahtua kehon ympärillä ilman fyysistä kosketusta. Hoito tuntuu lämpönä ja syvänä rentoutumisena. Toisinaan hoidettavat kertovat tuntevansa väreilyä, aaltoja tai saavansa väriaistimuksia. Mieleen voi myös palautua muistoja tai pintaan voi nousta tunteita.

Reiki on kokonaisvaltaista kehon, mielen ja sielun hoitoa. Reiki käynnistää ja voimistaa kehon omaa paranemisprosessia niin fyysisellä, emotionaalisella kuin henkisellä tasolla. Reiki ohjaa meidät yhteyteen oman korkeamman minämme kanssa ja voimme vastaanottaa elämänenergiaa tarvitsemaamme asiaan. Hoito avaa lempeästi kehon lukkoja ja hoitaa myös kauempaa, aina edellisistä elämistä saakka juontuvia kipuja. Reiki on täydentävä hoitomuoto ja sopii kaikille. Reiki soveltuu kehollisten vaivojen hoidon lisäksi stressin, unettomuuden sekä psyykkisten ja fyysisten riippuvuuksien käsittelyyn, tunne-elämän tasapainotukseen ja henkisen yhteyden vahvistamiseen. Reikistä hyötyy jokainen, ja hoito sopii myös yleisen hyvinvoinnin, terveyden ja mielenrauhan ylläpitoon.

Vastaanotto hoitohuoneellani Epilänharjulla Tampereella. Ajanvaraukset sähköpostitse omshantipalvelut (at) gmail.com. 

Reiki kaukohoito

feather

Reiki on ajasta ja paikasta riippumatonta energiaa ja välittyy tehokkaasti kaukohoitona. Kaukohoito tapahtuu etukäteen sovittuna ajankohtana, jolloin olet kotona omassa rauhassasi ja voit rentoutua ilman häiriöitä. Välitän parantavaa energiaa kahden kerran erissä perättäisinä päivinä tai esimerkiksi viikon välein. Yhteen hoitokertaan varataan aikaa puoli tuntia. Hoidon jälkeen saat sähköpostitse palautteen ja voit myös kysyä minulta mahdollisesti mieleesi nousseista asioista tai tuntemuksista. Kaukohoidolla voidaan auttaa myös kokonaista perhettä tai elämäntilannetta. Kaukohoidon voin kanavoida kunkin hoidettavan luvalla ja alle 15-vuotiaille lapsille vanhempien luvalla. 

Kaukohoidon ajanavaraukset sähköpostitse omshantipalvelut (at) gmail.com 

Reikikurssit

reiki lofo cropReikikurssilla opit parantavan energian kanavoimisen ja voit hoitaa itseäsi ja läheisiäsi lempeällä ja tehokkaalla tavalla. Reiki on paitsi hoitometodi myös syvällinen itsetuntemuksen polku, joka ohjaa näkemään rakkauden olemuksen kaikkeudessa.

Reiki 1 -kurssilla opit itsen ja toisen hoitamisen perusteet, hoito-otteet ja energiakehon rakenteen. Reiki 2 -kurssilla saat käyttöösi kolme symbolia ja opit hoidon välittämisen ajan ja paikan yli. Reiki 3 eli Reiki Master -koulutus on henkisen kasvun tie, joka vie niin halutessasi reikiopettajaksi.

Opetan kaikkia reikiasteita Mikao Usuin perinteen länsimaisen linjauksen mukaisesti. Olen myös opiskellut alkuperäistä japanilaista Jikiden Reikiä Frank Arjava Petterin ohjauksessa, jossa opettajaketjuni on Mikao Usui – Chujiro Hayashi – Chiyoko Yamaguchi – Frank Arjava Petter – Marika Laijärvi. Reikikursseistani löydät lisää tietoa Kurssit -sivulta.

Lämpimästi tervetuloa reikitielle!

ღ Kaikki palveluni tapahtuvat ehdottomalla luottamuksella ja valon kanavana toimien. ღ

sivun kuvat: Kaisa-Liisa Ikonen, Pixabay